O.S. Explorer 216 Welshpool & Montgomery/Y Trallwng a Trefaldwyn

O.S. Explorer 216 Welshpool & Montgomery/Y Trallwng a Trefaldwyn

£8.99
Cod Eitem : 9780319244098
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Y Trallwng a Threfaldwyn. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for Welshpool and Montgomery areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.