O.S. Explorer 217 the Long Mynd & Wenlock Edge

O.S. Explorer 217 the Long Mynd & Wenlock Edge

£8.99
Cod Eitem : 9780319244104
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Y Long Mynd a'r Wenlock Edge. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Long Mynd and Wenlock Edge areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.