Newid Iaith

O.S. Explorer 239 Lake Vyrnwy/Llyn Efyrnwy & Llanfyllin

O.S. Explorer 239 Lake Vyrnwy/Llyn Efyrnwy & Llanfyllin

£8.99
Cod Eitem : 9780319244326
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Llyn Efyrnwy a Llanfyllin. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for Lake Vyrnwy and Llanfyllin areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.