O.S. Explorer 256 Wrexham/Wrecsam & Llangollen

O.S. Explorer 256 Wrexham/Wrecsam & Llangollen

£8.99
Cod Eitem : 9780319244524
Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Wrecsam a Llangollen. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map Wrexham and Llangollen areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.