Newid Iaith

O.S. Landranger 117 Chester and Wrexham/Caer a Wrecsam

O.S. Landranger 117 Chester and Wrexham/Caer a Wrecsam

£8.99
Cod Eitem : 9780319262153
Map OS Landranger graddfa 1:50 000 (2 cm i'r cilomedr) addas ar gyfer ymweliad undydd neu wyliau byr yn ardaloedd Caer, Wrecsam ac Ellesmere Port, yn cynnwys gwybodaeth i ymwelwyr am lwybrau hawliau tramwy, mannau o ddiddordeb, llefydd picnic a mannau gwersylla, gyda rhai manylion yn Ffrangeg ac Almaeneg. Nawr â fersiwn digidol i'w lawrlwytho i'ch ffôn.

The perfect 1:50 000 (2 cm to 1 km) scale OS Landranger Map for a day visit or short break in the Chester, Wrexham and Ellesmere Port areas, comprising information for tourists about rights of way, places of interest, picnic areas and camp sites, with some details in French and German. Now with mobile download.