Newid Iaith

Beibl.Net: Print Bras (Colloquial Welsh Large Print Bible)

Beibl.Net: Print Bras (Colloquial Welsh Large Print Bible)

£24.99
Cod Eitem : 9780564034772
Awdur(on)/Author(s) : Arfon Jones
Wedi ei gyfieithu o'r ieithoedd gwreiddiol i Gymraeg bob dydd - perffaith i ddysgwyr a Chymry Cymraeg sydd am ddeall y Beibl yn well. Mewn print bras i hwyluso'r darllen. Perffaith ar gyfer ysgolion, eglwysi a dysgwyr, gydag adrannau 'geirfa' a 'ble i droi am help'.

Translated from the original languages into everyday Welsh - perfect for learners and native Welsh speakers who want to understand the Bible better. Large print to facilitate reading. Perfect for schools, churches and learners, with 'glossary' and 'where to turn for help' sections.