Newid Iaith

Mynd a Dwad - Atgofion am Ardal Porthmadog

Mynd a Dwad - Atgofion am Ardal Porthmadog

£3.50
Cod Eitem : 9780707401300
Awdur(on)/Author(s) : Wil 'Porthmadog' Jones
Atgofion am ardal Porthmadog yn ystod cyfnod ieuenctid yr awdur Wil 'Porthmadog' Jones, un a fu'n forwr am gyfnod cyn mynd yn löwr i Rosllannerchrugog, gan ymsefydlu yno a datblygu'n arweinydd côr a bardd gwlad.

Recollections of Porthmadog during his youth by Wil 'Porthmadog' Jones, a sailor who became a coal miner in Rhosllannerchrugog, where he settled, becoming a choir conductor and poet.