Newid Iaith

Dyfroedd Byw a Cherrynt Croes - Bwrlwm Tri Chwarter Canrif

Dyfroedd Byw a Cherrynt Croes - Bwrlwm Tri Chwarter Canrif

£12.50
Cod Eitem : 9780707403380
Awdur(on)/Author(s) : Gwyn Erfyl
Cyfrol ddifyr yn adlewyrchu ystod eang diddordebau Gwyn Erfyl, pregethwr a bardd, darlithydd a darlledwr, golygydd llên a chynhyrchydd teledu, yn cynnwys atgofion bore oes hyd at lencyndod, 28 o erthyglau, darlithiau a theyrngedau a luniwyd yn ystod y cyfnod 1963-99, ynghyd ag ambell gerdd bersonol.

An entertaining volume reflecting the wide-ranging interests of Gwyn Erfyl, preacher and poet, lecturer and broadcaster, literary editor and television producer, comprising childhood and youth reminiscences, 28 articles, lectures and tributes prepared during the period 1963-99, together with a few personal poems.