Newid Iaith

Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: 'Eu Hiaith a Gadwant'? - Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif

Cyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg: 'Eu Hiaith a Gadwant'? - Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif

£9.99
Cod Eitem : 9780708316573
Golygydd(ion)/Editor(s) : Geraint H. Jenkins, Mari A. Williams
Y chweched gyfrol mewn cyfres awdurdodol sy'n cynnig dadansoddiad treiddgar o hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg yn ystod yr 20fed ganrif, yn cynnwys 21 o draethodau gan ysgolheigion cydnabyddedig wedi eu seilio ar ymchwil drwyadl i agweddau negyddol a chadarnhaol ar yr iaith Gymraeg mewn meysydd llenyddol a chrefyddol, gwleidyddol a chyfreithiol, addysgol a diwylliannol.

The sixth volume in an authoritative series presenting a penetrating analysis of the social history of the Welsh language during the 20th century, comprising 21 essays by renowned scholars based on thorough research exploring the negative and affirmative aspects of the Welsh language in literary and religious, political and legal, educational and cultural fields.