Treigl y Marchog Crwydrad

Treigl y Marchog Crwydrad

£15.00
Cod Eitem : 9780708317273
Golygydd(ion)/Editor(s) : D. Mark Smith
Argraffiad cyntaf o astudiaeth feirniadol o Le Voyage du Chevalier Errant (1557), alegori Ffrangeg a droswyd i'r Gymraeg yn niwedd yr 16eg ganrif, yn cynnwys y testun Cymraeg cyflawn, rhagymadrodd cynhwysfawr yn ystyried cyd-destunau hanesyddol, cymdeithasol a llenyddol y testun a nodiadau eglurhaol manwl.

The first edition of a critical study of Le Voyage du Chevalier Errant (1557), a French allegory translated into Welsh at the end of the 16th century, comprising the complete text in Welsh, a comprehensive preface considering the historical, social and literary context of the text and detailed explanatory notes.