Newid Iaith

Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Meibion Afradlon a Chymeriadau Eraill - Golwg ar y Dymer Delynegol, 1891-1940

Meddwl a'r Dychymyg Cymreig, Y: Meibion Afradlon a Chymeriadau Eraill - Golwg ar y Dymer Delynegol, 1891-1940

£9.99
Cod Eitem : 9780708319208
Awdur(on)/Author(s) : T. Robin Chapman
Astudiaeth feirniadol hynod ddifyr o rai o'r delweddau diogel mwyaf cyffredin a ddefnyddiwyd gan feirdd a llenorion Cymraeg i gyflwyno darlun o'r modd y syniai'r genedl amdani ei hun ac i bortreadu newidiadau cymdeithasol yng Nghymru, 1890-1940, gyda nodiadau eglurhaol manwl.

A highly interesting critical study of the most common and safe images used by Welsh poets and writers to present a picture of how the nation saw itself and to portray social change in Wales, 1890-1940, with detailed explanatory notes.