Ferch Ym Myd y Faled, Y

Ferch Ym Myd y Faled, Y

£9.99
Cod Eitem : 9780708319239
Awdur(on)/Author(s) : Siwan M. Rosser
Yr astudiaeth fanwl gyntaf o'r ferch ym myd y faled. Ymdrinnir a'r gwahanol bortreadau o ferched ym maledi'r ddeunawfed ganrif, a thrafodir baledi sy'n ymwneud ag ystod eang o themau sydd o fewn cylch profiad merched. Rhoddir y baledi o fewn eu cyd-destun hanesyddol a rhyngwladol. 8 llun du-a-gwyn.

The first detailed study of the female in the ballad genre. It involves how females were portrayed in eighteenth century ballads, and a vast amount of themes that are within women's experiences are studied. The ballads are also put in their historical and international context. 8 black-and-white pictures.