Hanes Athroniaeth y Gorllewin - Efrydiau Athronyddol, 2001-2006

Hanes Athroniaeth y Gorllewin - Efrydiau Athronyddol, 2001-2006

£14.99
Cod Eitem : 9780708321829
Golygydd(ion)/Editor(s) : E. Gwynn Matthews
Dyma'r tro cyntaf i hanes athroniaeth y Gorllewin ymddangos mewn un gyfrol yn yr iaith Gymraeg. Trafodir syniadau'r athronwyr mawr, o Thales, a oedd yn byw yn y chweched ganrif Cyn Crist, hyd at Karl Popper, a fu farw yn 1994.

The first volume ever in the Welsh language to concentrate solely on the history of Western philosophy. It discusses the ideas of great philosophers, from Thales in the sixth century Before Christ, to Karl Popper, who died in 1994.