Cerddi Dafydd Ap Gwilym

Cerddi Dafydd Ap Gwilym

£40.00
Cod Eitem : 9780708322949
Golygydd(ion)/Editor(s) : Amrywiol/Various
Holl gerddi Dafydd ap Gwilym wedi'u golygu o'r newydd, ynghyd ag aralleiriadau mewn Cymraeg modern a nodiadau. Dyma fersiwn print o'r golygiad electronig arloesol a lansiwyd ar-lein yn 2007 (www.dafyddapgwilym.net). Golygwyd gan Dafydd Johnston, Huw Meirion Edwards, Dylan Foster Evans, A. Cynfael Lake, Elisa Moras, a Sara Elin Roberts.

A compilation of Dafydd ap Gwilym's poetry, together with the latest modern Welsh paraphrase and notes. This is a print version of the innovative electronic edition launched online in 2007 (www.dafyddapgwilym.net). Edited by Dafydd Johnston, Huw Meirion Edwards, Dylan Foster Evans, A. Cynfael Lake, Elisa Moras, and Sara Elin Roberts.