John Gwilym Jones - Cyfrol Deyrnged

John Gwilym Jones - Cyfrol Deyrnged

£2.50
Cod Eitem : 9780715401804
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gwyn Thomas
Cyfrol deyrnged [a luniwyd 14 mlynedd cyn marw’r gwrthrych] i gydnabod cyfraniad y dramodydd, llenor a beirniad disglair John Gwilym Jones (1904-1988), gan gyfranwyr sy’n gyfeillion, disgyblion a chyd-weithwyr iddo.

A tribute volume [compiled 14 years before the subject’s death] to acknowledge the glowing contribution of the playwright, litterateur and critic John Gwilym Jones (1904-1988), by friends, students and colleagues.