Newid Iaith

Kizuna - Japan, Cymru, Dylunio / Japan, Wales, Design

Kizuna - Japan, Cymru, Dylunio / Japan, Wales, Design

£20.00
Cod Eitem : 9780720006438
Golygydd(ion)/Editor(s) : Yoshi Miki, Andrew Renton
Cydymaith hanfodol i'r arddangosfa Kizuna - Japan, Cymru, Dylunio. Mae'r catalog hardd hwn yn cynnwys gwrthrychau nas gwelwyd erioed yn y DU, ynghyd â rhai sy'n rhy fregus i'w dangos trwy gyfnod yr arddangosfa.

An essential companion to the exhibition Kizuna - Japan, Wales, Design, this beautiful catalogue includes items never before seen in the UK and some too fragile to be displayed throughout the exhibition.