Newid Iaith

Dyfi Jyncshiyn - y dyn blin

Dyfi Jyncshiyn - y dyn blin

£8.95
Cod Eitem : 9780860742418
Awdur(on)/Author(s) : Gareth F. Williams
Fis Medi 1965, gadawodd dau o Gymry ifainc eu cartrefi yng Ngwynedd, eu dau ar drothwy bywydau newydd. Gorfu iddynt dorri eu siwrnai'n ddwy a threulio'r noson ar feinciau anghyfforddus yn ystafell aros Dyfi Jyncshiyn. Drannoeth, gwnaethant addewid y buasent - os byw ac iach - yn dychwelyd yno ymhen deugain mlynedd.

In September 1965, John and Marian left their homes in Gwynedd, setting off to start new lives. Following an unsettling night sleeping on benches at Dyfi Junction, they promised that they'd reunite at the same spot forty years later.