Newid Iaith

Welsh Phrases for Learners

Welsh Phrases for Learners

£6.95
Cod Eitem : 9780862433642
Awdur(on)/Author(s) : Leonard Hayles
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Eric Jones
Casgliad yn nhrefn yr wyddor o dermau, ymadroddion ac idiomau Saesneg-Cymraeg a Chymraeg-Saesneg ar gyfer dysgwyr y Gymraeg. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.

A collection of alphabetically arranged English-Welsh and Welsh-English terms, phrases and idioms for Welsh learners. Reprint; first published in 1997.