Cyfres Celf 2000: Weledigaeth Geltaidd, Y

Cyfres Celf 2000: Weledigaeth Geltaidd, Y

£24.95
Cod Eitem : 9780862435547
Awdur(on)/Author(s) : John Meirion Morris
Astudiaeth arloesol o gelfyddyd y Celtiaid yn cynnig dehongliad diddorol o'r berthynas rhwng symboliaeth y gelfyddyd a byd natur a rhyfela, ysbrydolrwydd a defodaeth y bobl. Tua 150 ffotograff a diagram, dros 100 ohonynt mewn lliw.

A pioneering study of Celtic art which offers an interesting interpretation of the relationship between the symbolism of the art and the world of nature and war, spirituality and rites. Approximately 150 photographs and diagrams, with over 100 of them in colour.