Newid Iaith

Ar Bwys y Ffald - Atgofion Amaethwr o Ogledd Ceredigion

Ar Bwys y Ffald - Atgofion Amaethwr o Ogledd Ceredigion

£7.95
Cod Eitem : 9780862435943
Awdur(on)/Author(s) : Gwilym Jenkins
Cyfrol o atgofion Gwilym Jenkins a fu'n ffermio yng Ngogledd Ceredigion trwy gydol ei oes, yn cynnwys darlun cynnes o gymdeithas glos cefn gwlad a'r diwylliant a oedd yn cylchdroi o gwmpas y capel a gweithgareddau'r Ffermwyr Ifanc, ynghyd â sylwadau am y newidiadau sylweddol a welodd y byd amaeth yn ystod yr 20fed ganrif. 83 o luniau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2001.

A volume of the reminiscences of Gwilym Jenkins who has farmed in North Cardiganshire throughout his life, comprising a portrait of a close-knit rural society and the rich culture centred around the chapel and the activities of the Young Farmer's Club, together with comments on the changes in agriculture during the 20th century. 83 black-and-white illustrations. First published in 2001