Caneuon John ac Alun

Caneuon John ac Alun

£5.95
Cod Eitem : 9780862436834
Golygydd(ion)/Editor(s) : John T. Jones
Casgliad o 30 o ganeuon y ddeuawd canu gwlad boblogaidd John ac Alun, yn cynnwys geiriau, alaw a chordiau gitâr. 25 llun du-a-gwyn.

A collection of 30 songs by the popular country and western duet John and Alun, comprising words, melody and guitar chords. 25 black-and-white photographs.