Newid Iaith

Walia Wigli

Walia Wigli

£7.95
Cod Eitem : 9780862436964
Awdur(on)/Author(s) : Goronwy Jones
Nofel hynod o ddoniol am droeon trwstan llenor deugain oed yn magu ei ferch fach tra bod ei wraig o athrawes yn datblygu gyrfa wleidyddol, yn cynnwys llawer o ddychan am sefydliadau a hunaniaeth cenedlaethol Cymreig ar ddiwedd yr 1990au. Dilyniant i Dyddiadur Dyn Dwad a Un Peth 'di Priodi, Peth Arall 'di Byw.

A very humorous novel about the trials of a fourty year old writer caring for his little girl as his teacher-wife develops her political career comprising much satire relating to Welsh establishments and national identity at the end of the 1990s. Sequel to Dyddiadur Dyn Dwad and Un Peth 'di Priodi, Peth Arall 'di Byw.