Newid Iaith

Lliwiau Liw Nos

Lliwiau Liw Nos

£6.95
Cod Eitem : 9780862438494
Awdur(on)/Author(s) : Fflur Dafydd
Nofel gyntaf yr awdures a'r gantores o Landysul. Adroddir hanes pedwar yn cyd-fyw mewn bloc o fflatiau mewn dinas fyrlymus. Y mae'r nofel yn ymdrin a themau megis unigedd a dioddefaint.

A debut novel by the author and singer from Llandysul. It tells the story of four very different friends who co-inhabit a block of flats in a city full of excitement. The novel involves themes such as loneliness and suffering.