Newid Iaith

Cyfres Dal y Gannwyll: Borley Cymru

Cyfres Dal y Gannwyll: Borley Cymru

£3.99
Cod Eitem : 9780863816765
Awdur(on)/Author(s) : J. Towyn Jones
Golygydd(ion)/Editor(s) : Lyn Ebenezer
Hanes diddorol profiadau o'r goruwchnaturiol a gofnodwyd gan drigolion Llanelli yn Ficerdy St Paul yn y dref yn 1894 ac 1895, ynghyd â thystiolaeth ddogfennol am ddigwyddiadau tebyg mewn mannau eraill yng Nghymru a thu hwnt. 14 ffotograff du-a-gwyn a 2 ddiagram.

An interesting account of experiences of the supernatural recorded by the inhabitants of Llanelli in St Paul's Vicarage in the town in 1894 and 1895, with documentary evidence of similar happenings in other locations within and outside Wales. 14 black-and-white photographs and 2 diagrams.