Newid Iaith

Ar Lafar ei Wlad - Cyfrol Deyrnged John Owen Huws

Ar Lafar ei Wlad - Cyfrol Deyrnged John Owen Huws

£10.00
Cod Eitem : 9780863817878
Cyfrol deyrnged i John Owen Huws (195?-2002), awdur toreithiog ar faterion yn ymwneud â llên gwerin, yn cynnwys detholiad o'i ysgrifau ar amryfal agweddau o'r maes a ymddangosodd mewn rhifynnau o Llafar Gwlad, ynghyd ag ysgrifau newydd gan awduron eraill. 66 llun du-a-gwyn.

A tribute volume to John Owen Huws (195?-2002), a prolific author on matters relating to folk life, comprising a selection of his writings on various aspects of his field of study which have appeared in Llafar Gwlad, together with new essays by other renowned authors. 66 black-and-white illustrations.