Sna'm Llonydd i Ga'l 2

Sna'm Llonydd i Ga'l 2

£4.50
Cod Eitem : 9780863817960
Awdur(on)/Author(s) : Margiad Roberts
Cyfrol ddifyr i beri chwerthin a chrio yn adrodd straeon doniol a thrist am broblemau biwrocratiaeth a llenwi ffurflenni y byd ffermio cyfoes, yn cynnwys sawl sylw treiddgar am sefyllfa anodd yr amaethwr modern. Dilyniant i Sna'm Llonydd i Ga'l!

An entertaining volume to induce laughter and tears relating humorous and sad stories about the bureaucracy and form-filling of contemporary farming, comprising many perceptive comments on the difficult situation of the modern-day farmer. Sequel to 'Sna'm Llonydd i Ga'l!