Newid Iaith

Melyn

Melyn

£5.00
Cod Eitem : 9780863819179
Awdur(on)/Author(s) : Meirion MacIntyre Huws
Ail gasgliad o gerddi'r prifardd poblogaidd Mei Mac, yn cynnwys 84 o ddarnau amrywiol, yn bennaf yn y mesurau caeth, yn englynion a chywyddau, yn adlewyrchu ymateb bardd cyfoes i'w hunaniaeth Gymreig ac i'w gymdeithas, ynghyd â cherddi i gymeriadau lleol a chenedlaethol.

A second collection of the poems of the bard Mei Mac, comprising 84 diverse works, mainly in strict metres, reflecting the reaction of a contemporary poet to his national identity and to his society, together with poems to various local and national characters.