Newid Iaith

Cân y Werin / Songs of the People

Cân y Werin / Songs of the People

£9.50
Cod Eitem : 9780900426896
Awdur(on)/Author(s) : D.E. Parry Williams
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Gwyn Thomas
Casgliad o 24 o alawon gwerin Cymraeg wedi'u trefnu gan D. E. Parry Williams yn y 1920au; hen benillion wedi'u dewis gan Meredydd Evans.

A bilingual volume comprising of a collection of 24 Welsh folk tunes arranged by D. E. Parry Williams in the 1920s.