Llestri Gras a Gobaith: Cymry a'r Cenhadon yn India

Llestri Gras a Gobaith: Cymry a'r Cenhadon yn India

£30.00
Cod Eitem : 9780901332530
Golygydd(ion)/Editor(s) : D.Ben Rees
Cyfeiriadau hynod ddiddorol yn cynnwys pytiau llawn gwybodaeth am wŷr a gwragedd a weithiodd yn ddygn yn y maes cenhadol yn India o'r 18fed i'r 20fed ganrif, yn ogystal â manylion am bynciau eraill perthnasol i'r testun.

A fascinating gazetteer of informative snippets about men and women who worked in the missionary field in India from the 18th to the 20th century, together with details about other subjects relevant to the text.