Newid Iaith

Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams 2006: Hynafiaid - Hil, Cenedl a Gwreiddiau'r Cymry

Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams 2006: Hynafiaid - Hil, Cenedl a Gwreiddiau'r Cymry

£2.00
Cod Eitem : 9780947531188
Awdur(on)/Author(s) : Huw Pryce
Rhifyn diweddaraf (2006) o'r gyfres nodedig a noddir gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Y mae'r Athro Huw Pryce yn bwrw golwg dros y deongliadau amrywiol a gynigiwyd o darddiad a hanes cynnar y Cymry yn ystod blynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan bwyso a mesur eu harwyddocâd.

The latest issue (2006) in the series sponsored by the Centre for Advanced Welsh and Celtic studies of the University of Wales. Professor Huw Pryce looks at the various interpretations of the origins of the Welsh offered by scholars at the end of the nineteenth century. He also evaluates their significance.