Newid Iaith

Alawon Gwerin Iolo Morganwg

Alawon Gwerin Iolo Morganwg

£12.95
Cod Eitem : 9780953255573
Golygydd(ion)/Editor(s) : Leila Salisbury
Dyma lyfr yn dod ag 88 o alawon a gasglwyd gan Iolo Morganwg i olau dydd am y tro cyntaf. Yn ogystal â'r alawon a'r caneuon, mae'r gyfrol yn cynnwys rhagymadrodd a nodiadau manwl yn Gymraeg a Saesneg, sy'n rhoi hanes a chefndir y geiriau a'r gerddoriaeth. Ar gael oddi wrth Dr Rhidian Griffiths, Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth, SY23 2HX.

This book brings 88 tunes collected by Iolo Morganwg (Edward Williams, 1747-1826) to the light of day for the first time. As well as tunes and songs, the volume contains a detailed introduction and notes in Welsh and English, giving the history and background to words and music. Available from Dr Rh Griffiths, Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth, SY23 2HX.