Grŵp Cymreig yn 70, Y / Welsh Group at 70, The

Grŵp Cymreig yn 70, Y / Welsh Group at 70, The

£15.00
Cod Eitem : 9780956086730
Awdur(on)/Author(s) : David Moore
Yn wreiddiol, roedd y Grŵp Cymreig a sefydlwyd ym 1948 fel Grŵp De Cymru yn gymdeithas wedi'i ffurfio o gymdeithasau celf cysylltiedig. Heddiw, gydag aelodaeth gyfredol o dri deg chwech o artistiaid, dyma un o'r grwpiau artistiaid proffesiynol uchaf ei broffil yng Nghymru.

The Welsh Group, founded in 1948 as the South Wales Group, was originally an association of affiliated art societies. Today, with a current membership of thirty-six artists, it is one of the highest-profile professional artist group in Wales.