Emynau'r Mawndir a Dylanwad Oes

Emynau'r Mawndir a Dylanwad Oes

£7.99
Cod Eitem : 9780956614513
Awdur(on)/Author(s) : Beryl Davies
Ail gyfrol o emynau a cherddi Beryl Davies (1946-2014), yn cynnwys 24 emyn, 17 cerdd, emyn-dôn, ambell ysgrif a chyfweliad â hi a ymddangosodd yng nghylchgrawn Cristion. Chwaer-gyfrol i Emynau'r Mynydd a Dylanwad Bore Oes.

A second volume of hymns and poems of Beryl Davies (1946-2014), comprising 24 hymns, 17 poems, a hymn-tune, some prose items and an interview which appeared in the periodical Cristion. A companion volume to Emynau'r Mynydd a Dylanwad Bore Oes.