Newid Iaith

Cyfrolau Cenedl: 12. Llythyr Gildas a Dinistr Prydain

Cyfrolau Cenedl: 12. Llythyr Gildas a Dinistr Prydain

£15.00
Cod Eitem : 9780995539983
Golygydd(ion)/Editor(s) : Iestyn Daniel
Dyma lyfr sylfaenol hanes y Cymry. Mae 'Dogfen Gildas', fel y gelwir hi yn y golygiad newydd hwn, yn cynnwys dwy elfen: yn gyntaf, llythyr o gerydd chwyrn i arweinwyr seciwlar a chrefyddol Prydain y chweched ganrif; ac yn ail, crynodeb o hanes Prydain hyd at gyfnod yr awdur.

A foundation book about the history of the Welsh nation. 'Dogfen Gildas' (Gildas's document), as it is known in this new edition, comprises two elements: firstly, a letter of stern reproach to the secular and religious leaders of Britain in the 6th century: and secondly, a summary of the history of Britain from that time to the present day.