Wasg Gymraeg Ddoe a Heddiw, Y

Wasg Gymraeg Ddoe a Heddiw, Y

£4.00
Cod Eitem : 9780995655690
Awdur(on)/Author(s) : Dafydd Glyn Jones
Darlith Dafydd Glyn Jones ar y Wasg Gymraeg Ddoe a Heddiw. Ynddi, ceir hanes twf a dirywiad y wasg newyddiadurol a chyfnodol Gymraeg o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr unfed ganrif ar hugain. Yn ogystal â'r ffeithiau, cawn hefyd sylwadau treiddgar y darlithydd a'i gwestiynau i brocio'r meddwl.

A lecture on the Welsh Press Past and Present by Dafydd Glyn Jones.