Newid Iaith

Gadair Gefn Ffyn Gymreig, Y / Welsh Stick Chair, The

Gadair Gefn Ffyn Gymreig, Y / Welsh Stick Chair, The

£20.00
Cod Eitem : 9781527257146
Awdur(on)/Author(s) : Tim & Betsan Bowen
Cyfrol sy'n bwrw golwg ar y cadeiriau cyffredin hynny a wnaethpwyd ym mhob cwr o Gymru am ganrifoedd lawer ac sy'n ffurfio rhan o'i thraddodiad celfyddyd werin gyfoethog yw Y Gadair Gefn Ffyn Gymreig - Cofnod Gweledol.

The Welsh Stick Chair - A Visual Record is a record of the type of ordinary everyday chairs which were made throughout Wales for many centuries and forms part of its rich folk art tradition.