D J James - Ei Fywyd a'i Ddylanwad

D J James - Ei Fywyd a'i Ddylanwad

£18.00
Cod Eitem : 9781527295612
Awdur(on)/Author(s) : Richard Morgan
Dyma gyfrol sy'n amlinellu hynt a helynt bywyd D J James, gŵr â'i wreiddiau yn ddwfn ym Mhontrhydfendigaid a Cheredigion, ond a gafodd yrfa fusnes llewyrchus yn Llundain, gyda'i fusnesau llaeth, grawn, a sinemâu. Ceir hefyd hanes ei ymwneud ag amryw sefydliadau yng Nghymru, a sefydlu'r ymddiriedolaeth sy'n parhau i ddosbarthu ei waddol i bobl Cymru.

This is the story of Sir David James, who spent his early years in Pontrhydfendigaid, but lived most of his life in London where he developed the entirety of his business career. The book also outlines his dealings with a number of Welsh institutions, looks at the history of the Foundation he set up, and attempts to measure the extent of his influence on Wales and its people.