Newid Iaith

Lleisiau Glannau Teifi

Lleisiau Glannau Teifi

£10.00
Cod Eitem : 9781783902385
Awdur(on)/Author(s) : Dwynwen Teifi
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Sian Elin Williams
Golygydd(ion)/Editor(s) : Dwynwen Teifi
Dyma hanesion am amrywiaeth o gymeriadau sy'n byw yn Nyffryn Teifi. Darllenwn am fywyd sawl amaethwr ac athro, nyrs a mynyddwraig, telynores a chynghorydd, ymgyrchydd brwd ac ifaciwi. Mae yma hefyd gyfeiriadau at rai a anwyd y tu allan i Gymru neu sydd â'u gwreiddiau'n mynd â ni mor bell â gwlad Chile.

Here are stories about a variety of characters from the Teifi valley. You will read about the lives of many farmers and teachers, nurses and mountaineers, harpists and advisers, avid campaigners and evacuees. There are also references to those born outside Wales or whose origins take us further afield, to the country of Chile.