Newid Iaith

Cymru a'r Môr - Deg Mil o Flynyddoedd o Hanes y Môr

Cymru a'r Môr - Deg Mil o Flynyddoedd o Hanes y Môr

£24.99
Cod Eitem : 9781784615635
Awdur(on)/Author(s) : Comisiwn Brenhinol Henebion, Cymru
Golygydd(ion)/Editor(s) : Mark Redknap, Sian Rees, Alan Aberg
Cyfrol uchelgeisiol, ddeniadol, llawn lliw sy'n cyflwyno holl hanes morwrol Cymru dros ddeng mil o flynyddoedd, gyda channoedd o luniau.

An ambitious, attractive, colourful volume presenting the complete story of Welsh nautical history over 10,000 years, with hundreds of images.