Newid Iaith

Hwb

Hwb

£4.99
Cod Eitem : 9781784615772
Awdur(on)/Author(s) : Rhian Staples
Drama wreiddiol i bobol ifanc. Mae'n archwilio cyfnod ym mywyd pump person ifanc o Dde Cymru tra'n herio'r gynulleidfa i ymateb. Mae'n archwilio sut y gall cynulleidfa (cymdeithas) eistedd a gwylio pethau erchyll yn digwydd i eraill a hynny heb ymyrryd. Bydd yn cael ei hastudio gan fyfyrwyr cwrs Drama TGAU.

An original drama for young people. It examines a particular period in the lives of five young people in South Wales and challenges the audience to respond. It explores how an audience, i.e. society, can sit and watch terrible things happening to others without interfering. The drama will be studied by GCSE Drama students.