Rhannu Straeon am Ddementia - Profiadau Gofalu

Rhannu Straeon am Ddementia - Profiadau Gofalu

£14.99
Cod Eitem : 9781784617486
Golygydd(ion)/Editor(s) : Lucy Whitman
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Sioned Lleinau
Tri deg o ofalwyr o wahanol gefndiroedd ac mewn amgylchiadau gwahanol yn rhannu eu profiadau o ofalu am riant, am gymar neu am ffrind sydd â dementia. Maen nhw’n siarad o’r galon am eu cariad a'u colled.