Newid Iaith

isbn9781784617615

isbn9781784617615

£7.99
Cod Eitem : 9781784617615
Awdur(on)/Author(s) : Amrywiol/Various
Wyth stori newydd sbon gan awduron o Ddyffryn Conwy. Wyth cyfle i ail-fyw profiadau cyffrous Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019 a chlywed lleisiau rhai o'n hawduron gorau wrth iddyn nhw drafod Cymru ddoe, heddiw ac yfory.

A collection of eight brand new stories by authors from the Conwy Valley. Here are eight opportunities to experience the excitement of the Literary Pavilion at the 2019 Llanrwst National Eisteddfod, as some of Wales's best authors discuss Wales past, present and future.