Newid Iaith

isbn9781784617639

isbn9781784617639

£4.99
Cod Eitem : 9781784617639
Awdur(on)/Author(s) : Brenda Hogan, Lee Brosan
Gorbryder yw un o'r cyflyrau iechyd meddwl mwyaf cyffredin ledled y byd, ac mae'n effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. Ond gellir ei drin yn effeithiol gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT). Mae'r llyfr yma'n egluro beth yw gorbryder, a sut mae'n gwneud i chi deimlo pan mae tu hwnt i reolaeth neu'n parhau am gyfnodau hir. Bydd yn eich helpu i ddeall eich symptomau.

Anxiety is one of the most common mental health conditions throughout the world, and affects millions of people every year. But it can be treated effectively with cognitive behavioural therapy (CBT). This book explains what anxiety is, and how it makes you feel when it is out of control or continues for a long time; it will also assist you to understand your symptoms.