isbn9781784617646

isbn9781784617646

£4.99
Cod Eitem : 9781784617646
Awdur(on)/Author(s) : Lee Brosan, Brenda Hogan
Iselder yw'r cyflwr iechyd meddwl amlycaf ledled y byd, ac mae'n effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. Ond gellir ei drin yn effeithiol gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT). Mae'r llyfr rhagarweiniol hwn, gan ymarferwyr profiadol, yn egluro beth yw iselder, sut mae'n gwneud i chi deimlo a sut y medrwch ymdopi ag ef. Cyfieithiad Cymraeg.

Depression is the most common mental health condition worldwide and affects millions of people every year. But it can be treated effectively by cognitive behavioural therapy (CBT). This introductory book, written by experienced practitioners, explains what depression is, how it makes you feel and how you can learn to cope with it. A Welsh translation.