Newid Iaith

isbn9781784617790

isbn9781784617790

£4.99
Cod Eitem : 9781784617790
Awdur(on)/Author(s) : Kevin Gourney
Mae ffobiâu a phyliau o banig yn difetha bywydau llawer o bobl. Ond mae newid yn bosibl. Gyda'r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn y gorbryder sydd wrth wraidd y symptomau annifyr hyn, gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol. Cyfiethiad Cymraeg.

Phobias and panic attacks can destroy the lives of many. But change is possible. With this concise guide you can teach yourself to overcome anxiety which is at the root of these unpleasant symptoms, by using an effective self-help programme. A Welsh translation.