Newid Iaith

Ingrid - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019

Ingrid - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019

£8.99
Cod Eitem : 9781784617806
Awdur(on)/Author(s) : Rhiannon Ifans
Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Mae'r siampên yn llifo yn ninas Stuttgart, y neuaddau jazz yn orlawn a'r tŷ opera dan ei sang. Ac yng nghanol y bwrlwm mae Ingrid, yn barod ei gwên a'i barn.

The Prize-winning volume of the Literary Medal Competition at the Conwy County 2019 National Eisteddfod of Wales.