Newid Iaith

Carafanio - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2019

Carafanio - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2019

£8.99
Cod Eitem : 9781784617813
Awdur(on)/Author(s) : Guto Dafydd
Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. 'Mae'n nofel onest, yn glyfar, yn ddeifiol'... 'A dyna fawredd y nofel: sylwadau craff am y natur ddynol, am ddyheadau, disgwyliadau, ofnau, am ein stad fydol, fregus.' (Haf Llewelyn)

The Prize-winning volume of the Daniel Owen Memorial Prize at the Conwy County 2019 National Eisteddfod of Wales. An honest, clever and scathing novel comprising penetrating comments on the human nature.