Newid Iaith

Nithio Neges Niclas - Casgliad o Ysgrifeniadau Niclas y Glais

Nithio Neges Niclas - Casgliad o Ysgrifeniadau Niclas y Glais

£9.99
Cod Eitem : 9781784618001
Golygydd(ion)/Editor(s) : Hefin Wyn, Glen George
Mae llythyrau Niclas y Glais at Evan Roberts ac Awena Rhun, yn ogystal â'i ysgrifau newyddiadurol, yn rhoi inni ddarlun o feddwl miniog ac o fywyd prysur o deithio, darlithio, pregethu a thynnu dannedd. Cawn gip dadlennol ar fywyd Cymru yn yr 20fed ganrif o safbwynt gwerinwr.

The letters of T E Nicholas (Niclas y Glais) to Evan Roberts and Awena Rhun, together with his journalistic essays, provide us with a portrait of a sharp thinker and of one whose life was brimming with travel, lecturing, preaching and dentistry. A revealing look at life in the 20th century from the standpoint of the ordinary man.