Newid Iaith

Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)

Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)

£19.99
Cod Eitem : 9781784618469
Awdur(on)/Author(s) : Gerwyn Wiliams
Dyma'r cofiant cyflawn cyntaf i Albert Evans Jones - Cynan ar lafar gwlad - cymeriad a fwriodd ei ddylanwad ar Gymru am gyfnod o hanner can mlynedd. Mae'n ymdrin â sawl agwedd ar ei fywyd - fel bardd, eisteddfodwr, Cofiadur, Archdderwydd, cyd-ysgrifennydd Cyngor yr Eisteddfod, sensor dramâu, dramodydd, cynhyrchydd a beirniad.

The first full biography of Albert Evans Jones (1895-1970) - Cynan as he was known - a larger than life character who was influential in many fields of Welsh life for over half a century. This volume deals with many facets of his life - as a poet, a figure who held many significant posts with the National Eisteddfod, including Archdruid, as an adjudicator, playwright and drama censor.