Rheswm a Rhyddid

Rheswm a Rhyddid

£7.99
Cod Eitem : 9781784618667
Awdur(on)/Author(s) : Amrywiol/Various
Golygydd(ion)/Editor(s) : E. Gwynn Matthews
Prif ffocws y gyfrol yw ymateb i'r Oleuedigaeth, y chwyldro syniadaethol a osododd sail ar gyfer gwerthoedd a gwleidyddiaeth y cyfnod modern ac sy'n sylfaen ddamcaniaethol i'r wladwriaeth Ryddfrydol. Gyda gwerthoedd Rhyddfrydol o dan fygythiad mewn sawl rhan o'r gorllewin - o America Donald Trump i Brydain Dominic Cummings - mae'n bwnc cyfoes a pherthnasol.

The main focus of this volume is the Enlightenment, the conceptional revolution that set the foundation of the values and politics of the modern era and is the hypothetical basis of the Liberal state. With Liberal values under threat in many parts of the Western world - from the USA of Donald Trump to the Britain of Dominic Cummings - it is a current and relevant topic.